"Zábavní" pyrotechnika působí šok, paniku, trauma, zranění lidem a zvířatům; poškozuje jejich zdraví; usmrcuje zvířata; kontaminuje prostředí a ovzduší vysoce toxickými látkami; je rizikem požárů; ohrožuje bezpečnost.

Zastavme škodlivou nebezpečnou zábavu!

Otevřený dopis vládě, Petice zákonodárcům

Jak pyrotechnika škodí?

Ubližuje zvířatům

Ubližuje zvířatům

Zvířata při odpalování trpí venku i uvnitř. Včetně ptáků se v panice snaží o únik. Slepě narážejí do čehokoliv: pevných překážek, vozidel, vlaků, skel, drátů…

Následky bývají fatální. Zvířata hynou také vyčerpáním, po několika hodinách, dnech. Mrtvá zvířata žijící venku najde málokdo, končí v příkopech, v kanálech, rozježděná auty, …

Vodní ptáci, dezorientovaní, přistávají na silnici, lesknoucí se jako vodní plocha. Odtud nedokáží vzlétnout a auta je usmrtí. Ptáci opouštějí svá hnízda s vejci nebo mláďaty, při odpalování na jaře a v létě.

V panice a šoku jsou zvířata na pastvinách, ve výbězích, uvnitř farem a stájí. Dochází ke zmetání, potratům u samic. Zastavuje se tvorba mléka nebo snášení vajec. Vysoká míra stresu zvířata vyčerpává. Uhynout mohou na následky až za několik dní.

Kočky utíkají a hledají úkryt. Vysoké riziko, že je srazí vozidla, vlaky. Schované zůstávají hodiny, i dny.

Většina psů se odpalů bojí. Jsou-li na volno, utíkají zděšeni neznámo kam. Známe případy, kdy se psi již nikdy nenašli nebo se vrátili či našli zubožení po několika dnech. Uvnitř pes hledá úkryt, třese se strachy. Odmítá jít ven.

Výbuchy mohou zasáhnout ptáky, netopýry a noční hmyz přímo v ovzduší, při odpalování kat. F2 a F3 i při velkých ohňostrojích. Vyplaší zvířata přebývající na stromech a v dutinách stromů (ptáky, veverky, netopýry). Hibernující zvířata mohou exploze probudit ze zimního spánku (ježky, veverky, netopýry,…).

Poškozuje zdraví

Poškozuje zdraví

Odpalování této „zábavy“ poškozuje zdraví lidí a zvířat, psychické i fyzické. Traumata, následky šoku a děsu z výbuchů, jsou dlouhodobá. I tzv. dětská z. pyrotechnika kat. F1 může děti zranit, popálit je na ruce. Děti dokonce láká ochutnat bouchací kuličky, případy jsou známé. Do Formuláře o odpalování nám veřejnost píše o epileptických záchvatech vyvolaných celoplošným bombardováním pyrotechnikou na Silvestra, o psychickém zhroucení, o vysokém krevním tlaku a rizicích infarktu, o poškození sluchu a trvalém pískání v uších, o zraněních při dopadech petard či raket na končetiny, … Otrávený vzduch plný toxinů ohrožuje dýchací soustavu, kardiovaskulární systém, okysličování buněk. Jedy, včetně těžkých kovů a radioaktivních prvků jsou karcinogenní, toxické, neurotoxické, teratogenní a poškozující náš endokrinní systém.

Kontaminuje prostředí

Kontaminuje prostředí

Kouřový oblak a spad roznáší vysoce nebezpečné chemikálie. Ty padají na povrch, půdu, zeleň, zahrady, plodiny, vodstvo, dýcháme je ve vzduchu. Směs mnoha prvků v prachových částicích: S (síra), Cl (chlór), K (draslík), Ba (baryum), Mg (hořčík), Sr (stroncium), Cu (měď), Pb (olovo), Sn (cín), Al (hliník), Bi (bismut), Ga (galium), F (fluor), Si (křemík), Co (kobalt), Ni (nikl), As (arsen), Br (bróm), Ac (aktinium), Rb (rubidium). Mnohé jsou těžkými kovy, karcinogenními látkami nebo tvoří další škodlivé sloučeniny po odpálení (oxidy síry, sírany kyseliny sírové, dusičnany, fluorovodík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý…). Působí dráždivě, leptají a pálí kůži, sliznice, oči, poškozují horní a dolní dýchací cesty včetně plic, poškozují vnitřní orgány (játra, ledviny), trávicí ústrojí lidí i zvířat a živočichů, negativně ovlivňují metabolismus, onemocnění štítné žlázy (sloučeniny chlóru), další viz POŠKOZUJÍ ZDRAVÍ Z odborných měření ČHMÚ v Brně je zřejmé, že odpalování tzv. zábavní pyrotechniky na 31. prosince a 1. ledna výrazně kontaminuje naše životní prostředí.

Porušuje zákony

Porušuje zákony

Odpalování venku probíhá za přímého porušování zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny (rušení ptáků, chráněných živočichů, poškozování přírody); zákona č. 251 o některých přestupcích (rušení nočního klidu, výtržnost, veřejné pohoršení); nepřímo podle dalších zákonů, především: zákona č. 246 na ochranu zvířat proti týrání (utrpení a týrání zvířat); zákona č. 89 občanský zákoník (zasahování do práv sousedů); zákona o myslivosti (rušení zvěře); zákona č. 258 o ochraně veřejného zdraví; zákona č. 133 o požární ochraně, zákona o ovzduší a dalších. A vyhlášek měst a obcí, které použití „zábavní“ pyrotechniky významně omezují, bohužel však, nemají pravomoc je úplně zakázat. Vymahatelnost dodržování zákonných předpisů je velmi nízká, ne-li nulová.

Výbuchy děsí

Výbuchy děsí

Výbuchy děsí zvířata a lidi. Zvířata se slepě snaží o únik. Známe to všichni. Ještě dlouho po skončení odpalování se psi klepou strachy, kočky jsou ukryté, další zvířata projevují velký neklid s hrůzou v očích. Vyděšení jsou lidé, děti, nedobrovolně do odpalování zataženi. Cizinci, pocházející se zemí, kde jsou války a konflikty se instinktivně kryjí nebo utíkají. A další, kteří zažili jiná traumata, jsou také na pozoru odkud exploze pocházejí a není-li to střelba. Psychické následky jsou pro lidi a zvířata dlouhodobé. Píší nám starší lidé, že za tmy na konci roku raději nevycházejí. Mnozí z nás máme psy, kteří se v prosinci bojí chodit ven za tmy. Venku však zůstávají volně žijící zvířata, zvířata na volno žijící, zvířata ve výbězích, na pastvinách…

Odborná firma pro Společnost pro zvířata změřila hladinu hluku při odpalování velkého ohňostroje na Brněnské přehradě, v červnu 2023, v rámci nechvalně proslulého festivalu pyrotechniky Ignis Brunensis. Překročení hodnot v dB bylo přibližně o 120 % vyšší, než je hladina poškození sluchu u zvířat a o 80 – 90 % vyšší než je hladina poškození sluchu u lidí..

Ohrožuje bezpečnost

Ohrožuje bezpečnost

Škoditelé odpalují „zábavní“ pyrotechniku při fotbalových utkáních, při demonstracích extremistů a hrozí další zneužití této volně dostupné „zábavy“.

Extrémisté ze zemí jako např. Německo a Francie jezdí do České republiky doplňovat svoje zásoby. A další škoditelé, zejména z Německa, si „užívají“ odpalování v našich příhraničních oblastech.

Ženy a dívky z Ukrajiny, které se do České republiky uchýlily před válkou ve své zemi, nám sdělovaly, že exploze v prosinci a zejména několikahodinové výbuchy na Silvestra 2022 jim působily těžké psychické stavy a obavy, že se jedná o nálety.

Odpaly „zábavní“ pyrotechniky výrazně zvyšují riziko požárů. Podle HZS jsou příčinou 99 % požárů na konci roku. Za rok 2022 způsobily celkem 231 požárů.

Je třeba zmínit, že tyto výrobky k nám prodejci často importují ze zemí bez standardů bezpečnosti práce. Je vysoce pravděpodobné, že lidé tam je zhotovují bez dostatečné ochrany a zabezpečení a jsou vystaveni toxicitě a výbušnosti složek.
ŘEŠENÍ

Společnost pro zvířata zastává názor, že ukončení prodeje a použití kat. F2 a F3 „zábavní“ pyrotechniky (tj. petardy, římské svíce, pumy, baterie, rakety, …) široké veřejnosti, může přinést zlepšení situace. Přístup k těmto výrobkům by měly mít pouze osoby odborně způsobilé. Tuto změnu navrhujeme do novely zákona č. 206/205 Sb., o pyrotechnických výrobcích. Dále je nutné a navrhujeme stanovení ochranných vzdáleností pro odpaly ohňostrojů a ohňostrojných prací; předložení souhlasu sousedících pozemků před ohňostrojnou prací; prodloužení lhůty pro ohlašování ohňostrojů; zavedení sankcí za porušení; zákaz bouchacích kuliček a prodej „dětské“ pyrotechniky kat. F1 od 18 let. Více viz Otevřený dopis vládě.

DALŠI INFORMACE

Osobnosti podporují

 • Znám spoustu zvířat, která se celý prosinec klepou a Silvestr nezvládají bez pilulky. Kromě zvířat, která máme doma to samozřejmě trápí zvířata, která jsou venku. Mohou se zranit a být hodně vyplašená. Děti to ruší, my to dýcháme, škodlivé látky se dostávají do ovzduší, do vody.

  Maruška VEG

  YouTube
 • Každý rok kvůli zábavní pyrotechnice umírá spousta zvířat nebo jsou ve velkém psychickém šoku. Nemyslím si, že by ve 21. století mělo být lidstvo ochotno provozovat zábavu na úkor života jiných bytostí.... Myslím si, že zábavu si my lidé dokážeme obstarat i jinak tak, abychom neubližovali a neničili naše okolí a nezabíjeli.

  Sandra Pogodová

  video
 • Pro zvířata není nijak přínosné ani užitečné odpalování zábavní pyrotechniky. A pokud se někdo z lidí chce bavit pyrotechnikou, tak by si měl uvědomit, že na světě nejsme sami. Pokud někdo odpaluje pyrotechniku, rozhodně by to nemělo být v oblasti, kde jsou zvířata, nebo kde by mohla být.

  Václav Vydra

  video
 • Vy, kteří máte pejsky, víte, co to s nimi dělá. Sama na Silvestra, i když hraju, utíkám domů a nedovolila bych si nechat ty „kuličky“ (pejsky) bez dozoru, protože jsou úplně šílený, to víte všichni… Je to určitě něco, bez čeho se obejdeme. Zkuste prostě slavit jiným způsobem.

  Nela Boudová

  video

STOP NEREGULOVANÉ PYROTECHNICE


OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDĚ

PETICE ZÁKONODÁRcům

Žádáme vládu a zákonodárce o zpřísnění regulace prodeje a použití tzv. zábavní pyrotechniky a ohňostrojných prací, a to především v zákoně č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Žádáme o:

·         zpřístupnění výrobků zábavní pyrotechniky kategorií F2 a F3 pouze osobám odborně způsobilým, nikoli veřejnosti;

·         stanovení hranice prodeje kategorie F1 od 18 let (nyní je 15 let);

·         prodloužení lhůty pro ohlášení „ohňostroje“ (tj. zábavní pyrotechnika o hmotnosti nad 10 kg) obecnímu úřadu a HZS kraje ze současných 2 dnů na 30 dnů; o rozšíření ohlášení také na obvodní báňský úřad;

·         přijetí sankcí za provedení ohňostroje bez ohlášení;

·         o zákaz prodeje tzv. bouchacích kuliček;

·         zavedení povinnosti, aby byl předložen souhlas vlastníků a uživatelů nemovitostí sousedících s místem navrhované ohňostrojné práce při řízení o povolení „ohňostrojné práce“ (tj. zábavní pyrotechniky kategorií F4, F3 a F2) obvodním báňským úřadem;

·         přijetí nového § stanovujícího ochranné vzdálenosti v metrech, v jejichž rozmezí je zakázáno provádět ohňostroje a ohňostrojné práce;

·         rozšíření současného výčtu přestupků.

Celé znění dopisu zdeAktualizovaný seznam připojených PO odešleme vládě 10. ledna 2024.


Právnické osoby podporující dopis:Kateřina Bittnerová
Lenka Kotisová
Markéta Mikolášová
Monika Golova
Citamar s. r. o.
Andrea Jankásková
Silvie Šmídová
Srncova Kamila
Jana Žitná
MVDr.Šilarová Marta
Jitka Dundálková
Lenka Karhanová
Veterina MVDr.Dagmar Šenková
Daniela Peklaková
Marek Janus
Marie Křížová
ZO ČSOP Nový Jičín 70/02
Architektura, s.r.o.
Česká architektura, s.r.o.

Eva Kovaříková
Monika Píšová
Bulkhead Inspector, s.r.o.
Petra Křivánková
Marta Marušáková
Miloslava Strnadová
Ludmila Milfaitová
Lenka Terpáková
Petra Skalická
Silva&Equi z.s.
EXREAL plus s.r.o
Adéla Sedláková
Renáta Stradová
EUROSOLAR.CZ
Farma JARO - Centrum vzdělávání a služeb, z.s.
Justýni pro zvířata z.s.OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDĚ<p></p>PETICE ZÁKONODÁRcům

Zapojte se

Otevřený dopis zákonodárcům

Otevřený dopis zákonodárcům

STOP NEREGULOVANÉ PYROTECHNICE

Petice prodejcům

Petice prodejcům

Více než 11 000 tisíc podpisů, přidejte se i vy!

Informujte nás o odpalech

Informujte nás o odpalech

Zábavní pyrotechnika zabíjí

PODPOŘTE NAŠI ČINNOST za ukončení prodeje a použití „zábavní“ venkovní pyrotechniky a regulaci ohňostrojů

- přímo na účet 15 81 82 860/0300*
- nebo využijte formulář portálu Darujme.cz**

PROČ PODPOŘIT?

osvěta, návrhy obecních vyhlášek, jednání s úřady a policií

právní rozbory - příklad, návrh změn zákona o pyrotechnických výrobcích

po společných jednáních podporuje ministr ŽP regulaci z. pyrotechniky


více PDF


Společnost pro zvířata je nevládní nezisková organizace, spolek.
Finanční podpora nám umožňuje pokračovat.
Děkujeme*Potvrzení o daru pro dary přes Darujme.cz odesíláme v lednu následujícího roku.
**Potvrzení o daru na účet spolku Vám rádi zašleme, pokud uvedete do zprávy pro příjemce svůj email nebo napíšete na s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz

Aktuálně

Kulatý stůl ve sněmovně: Pyrotechnika a její negativní dopady

9. 3. 2024

Setkání v poslanecké sněmovně na téma „Pyrotechnika a její negativní dopady“ proběhlo 6. března 2024.  Pozvánka Společnost pro zvířata pro…

Pokračovat ve čtení

Pyrotechnika a její negativní dopady: kulatý stůl v PSP 6. března

3. 3. 2024

POZVÁNKA odkaz  

Pokračovat ve čtení

K předání PETIC „stoppyro“ žádajících ukončení prodeje a použití tzv. zábavní pyrotechniky

1. 3. 2024

Děkujeme všem, kteří Petice svým jménem podpořili. Bylo to celkem 10 819 jmen*, které Společnost pro zvířata předala ve středu…

Pokračovat ve čtení

Petice předány poslankyni Mgr. Nině Novákové, zástupkyni Petičního výboru PSP

28. 2. 2024

Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny, paní Mgr. Nině Novákové, jsme předali celkem 10 819 jmen pod peticemi: za ukončení prodeje tzv.…

Pokračovat ve čtení

Víte o někom, kdo může Petici stále podpořit? Ještě dnes. Zítra Petice předáme.

27. 2. 2024

První část Petice za ukončení prodeje tzv. zábavní pyrotechniky, používané venku, předáme zítra, 28. února, zástupcům Petičního výboru PSP. Stále…

Pokračovat ve čtení

5. 2. 2024 Odpověď vlády na Otevřený dopis Stop neregulované pyrotechnice

5. 2. 2024

Odpověď na Otevřený dopis vládě  – Stop neregulované pyrotechnice jsme na konci ledna obdrželi od ministra životního prostředí, Mgr. Petra…

Pokračovat ve čtení

1. 2. 2024 Výsledky ankety MŽP k omezení zábavní pyrotechniky

1. 2. 2024

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svém facebooku výsledky ankety, ve které se v lednu ptalo respondentů na názor na omezení…

Pokračovat ve čtení

26. 1. 2024 Prodloužení lhůty pro zasílání archů PETICE Stop neregulované pyrotechnice: do 24. 2.

26. 1. 2024

Po dohodě s Petičním výborem PSP prodlužujeme lhůtu pro zasílání podepsaných archů Petice zákonodárcům – Stop neregulované pyrotechnice do 24.…

Pokračovat ve čtení

25. 1. 2024 Schůzka se zástupci MPO

25. 1. 2024

V druhé polovině ledna jsme se setkali se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu. Konkrétně jsme jednali o jednotlivých, námi navržených…

Pokračovat ve čtení

11. 1. 2024 Proběhlo setkání s ministry zemědělství a životního prostředí

11. 1. 2024

Jednání pokračují. Minulý týden jsme se setkali se zástupci MŽP a MZE, včetně obou ministrů. I ministr zemědělství, M. Výborný,…

Pokračovat ve čtení

3. 1. 2024 OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDĚ a PETICE Stop neregulované pyrotechnice

3. 1. 2024

OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDĚ Stop neregulované pyrotechnice byl předán Úřadu vlády, s uvedením dalších 44 podporujících organizací, 27. prosince 2023. V…

Pokračovat ve čtení

2. 1. 2024 Silvestr byl opět ve znamení celoplošného odpalování pyrotechniky

2. 1. 2024

Zažili jsme další náročný Silvestr, pyrotechnika opět, bohužel, vybuchovala v ohromné míře. Napište nám Vaše neblahé zkušenosti do  FORMULÁŘE o…

Pokračovat ve čtení
s

Dejte o nás vědět přátelům a známým